Σχετικά με την Εφαρμογή διαχείρισης δευτερογενών δεδομένων & δεικτών


Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και διαχείρισης δεικτών από πρωτογενή δεδομένα. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας να υποστηρίξει εκτός από την έρευνα και τις μελέτες για τις τοπικές κοινωνίες και τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην δευτερογενή ανάλυση δεδομένων. Η εφαρμογή αυτή θα συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης που θα αναπτυχθεί από το ΕΚΚΕ και αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.